DELA

DO blir också barnombud

Från och med i går fungerar diskrimineringsombudsman Veronica Larpes-Papadopoulou även som barnombudsman. Tidigare är det socialinspektör Ulla Rindler-Wrede som skött barnombudsmannens uppgifter.
I och med bildandet av Ålands ombudsmannamyndighet, som inleder sin verksamhet den 1 september, överförs samtliga ombudsmän till en och samma myndighet.
I ett pressmeddelande berättas att barnombudsmannaskapet av praktiska skäl överförs redan nu. (ak)