DELA

Djurägare måste släppa ut får på sommarbete

En lantbrukare har ålagts av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet att släppa ut samtliga sina får på sommarbete. Djurägaren ska även upprätta en skriftlig plan för hur fårens hälsotillstånd ska tryggas.

I början av maj kom en anmälan från slakteriet att ett lamm med ett nekrotiskt ben skickats till slakt. Nekrotiskt innebär död vävnad, till exempel kallbrand.

Fårägaren hade inte upptäckt detta vilket gav misstanke om brister i djurhållningen. Efter inspektion föreslog Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet att en tillsynsplan skulle upprättas då personalen verkade sakna en plan att följa.

Samtidigt upptäcktes att fåren i ett stall var nedsmutsade och halmbädden blöt och smutsig. Därför ska samtliga får släppas ut på sommarbete senast 10 juni.