DELA

Djurägare måste se över rastgårdar

En ägare av nötkreatur har ålagts av ÅMHM att senast vid årsskiftet se till att marken är torr i djurens rastgårdar. Myndigheten skriver att djuren inte ska sjunka in med klövarna/benen när de rör sig genom sina rastgårdar för att komma till foderbordet, dricksplatserna och sovplatserna. Vid inspektionen den 18 november var marken i de anlagda rastgårdarna mycket lerig och djuren hade delvis svårt att överhuvudtaget ta sig fram, enligt myndigheten.

Djurägaren fick tid på sig att vidta åtgärder, men vid en ny inspektion den 10 december konstaterade myndigheten att lerpölarna fanns kvar, om än inte lika djupa, och att marken mellan foderbordet, dricksplatserna och sovplatserna överhuvudtaget var mycket blöt och lerig. (ss)