DELA

Dit går Pafmedel för utveckling

Utbildnings- och kulturminister Johan Ehn (MSÅ) har vid enskild föredragning beslutat om fördelning av penningautomatmedel för utveckling av bland annat it-stöden i utbildningen.
Systemutveckling gällande studieadministrativa system, 10 000 euro.
Pedagogiskt stöd, 110 000 euro.
Utvecklingsarbete för små skolor, 30 000 euro.
Utveckling av nya former för läromedel, e-läromedel i samhällskunskap 20 000 euro.
Digitalisering i Ålands gymnasium, 15 000 euro.
Att stöda barns och ungas läsintresse genom läsprojekt, 30 000 euro.
Utbildningspolitiskt program och utveckling av styrdokument för gymnasial utbildning, bl.a läroplansgrunder, 40 000 euro.
Samordning av sjöfartsutbildningen, 30 000 euro.
En välmående skola, 10 000 euro.
Lärande i arbete inom yrkesutbildningen, 50 000 euro.
Utvärdering av Ålands gymnasium, 20 000 euro.
Museipedagogik, 10 000 euro. (ns)