DELA

Diskuterar killar och jämställdhet

På den internationella kvinnodagen den 8 mars bjuder Ålands fredsinstitut in lärare, ungdomsarbetare, politiker, tjänstemän och andra som intresserar sig för ungdomsarbete och jämställdhet till rundabordssamtalet “Behöver även killar jämställdhet? Att utmana könsroller i ungdomsarbete”.
Jämställdhetskonsult Mia Hanström talar om betydelsen av att använda genusperpektiv i arbete med ungdomar. Frågor som lyfts fram handlar om allt från om könsroller ska utmanas till hur man kan arbeta med jämställdhet i praktiken med hjälp av tjej- och killgruppsmetoden.
Forskarassistent Golnar Bahar kommer att finnas på plats för att berätta mer om hur stereotypa uppfattningar kan kopplas till könsrelaterat våld.
Efter en introduktion av projektet och tematiken diskuteras anledningar till och metoder för att arbeta med jämställdhet bland ungdomar.
Evenemanget hålls den 8 mars klockan 14.30-16.30 i Alandica. (ak)