DELA

Diskussion om övergångsställen

Övergångsställena över Österleden i Mariehamn är farliga och landskapsregeringen gör ingenting för att förbättra trafiksäkerheten vid dem. Det är en allmän åsikt som framfördes av flera deltagare på den hamndebatt som staden ordnade i veckan.
Som Nya Åland skrev lovade näringsminister Fredrik Karlström (Ob), som var närvarande vid debatten, ta upp problemet med sin kollega, infrastrukturminister Veronica Thörnroos (C). Det har han också gjort och Thörnroos går nu vidare med frågan.
– Jag har nästa vecka ett möte om övergångsställena med trafikavdelningens tjänstemän, säger Thörnroos.
Också hon är angelägen om att hitta en tillfredsställande och säker lösning men hon påpekar att Österleden är klassad som en utfartsled och inte som en vanlig stadsgata och att regelverk därför komplicerar situationen. (tt-s)