DELA

Diskussion om nytt bostadsområde

– Det var i mitt tycke en konstruktiv diskussion, men visst fanns det frågor om till exempel miljöpåverkan.
Det säger Brändös kommundirektör John Wrede efter att man i söndags höll informationsmöte om det nya, planerade bostadsområdet på Ramsholm i Baggholma by.
Närvarande vid mötet, som var öppet för alla intresserade, var de sju närmaste rågrannarna till området, samt representanter från kommunen och områdesarkitekt Jens Karmert.
Inställningen till det bostadsområdet var enligt Wrede mest positiv på mötet.
– Men visst hade man funderingar och frågor, bland annat om trafiklösningar och vad den tätare bebyggelsen kan ge för miljökonsekvenser, säger John Wrede.
Kommunstyrelsen i Brändö antog den 19 april förslaget att planera ett cirka åtta hektar stort markområde på Ramsholm för fast bebyggelse. Det aktuella markområdet är i dag en helt omplanerat och ägs av Benny Karlström och Anita Husell-Karlström.
I den nya planen finns ritningar på vägar, parker och minst fem tomter. Hustomterna ska vara under 4.000 kvadratmeter för att möjliggöra ett köp även för personer som saknar åländsk hembygdsrätt.
Byggplanen finns utställd till påseende på Brändö kommunkansli fram till den 20 maj. Fram tills i fredags hade ingen lämnat in några kommentarer till planen.
Preliminärt ska ärendet tas upp på kommunstyrelsens nästa möte, den 24 maj. Då räknar man även med att fått ett utlåtande över planen från landskapsregeringen. (ab)