DELA

Diskrimineringsnämnd börjar höstens arbete

Ålands diskrimineringsombudsman och –nämnd börjar höstens nämndarbete den 28 augusti i Helsingfors. Dagen inleds med ett nämndmöte och besök på Invalidförbundet där nämndens ordförande, Pekka Tuominen, även är verksam.
Programmet fortsätter med möten hos både Minoritetsombudsmannen Johanna Suurpää och Jämställdhetsombudsmannen Pirkko Mäkinen samt studiebesök på respektive myndighet.
Nämnden avslutar dagen med en träff och ett möte hos den finlandssvenska HBT-föreningen Regnbågsankan i Helsingfors. (axk)