DELA

Disciplinåtgärder mot Karlström

Domkapitlet tar inom kort ställning till disciplinombudet Kaj Rosendahls beslut att inleda disciplinärt förfarande mot Jan-Erik Karlström, kyrkoherde i Mariehamns församling.
Jan-Erik Karlström har varit avhållen från sin tjänst sedan i somras och under den tid utredningen pågått. Nu är den klar och beslutet om disciplinärt förfarande fattat.
– Karlström har delgetts beslutet den 16 oktober. Redan i dag (tisdag) skickar jag handlingarna vidare till domkapitlet, berättade Kaj Rosendahl i går.
Jan-Erik Karlström har nu tid på att svara innan domkapitlet tar sig an ärendet under ledning av biskop Gustav Björkstrands efterträdare Björn Vikström.
Det disciplinära förfarandet ges enligt en fyrgradig skala: Ingen åtgärd, skriftlig varning, skiljande från tjänsteutövning under viss tid och avsättning från tjänsten.
Hur vanligt är det med disciplinärt förfarande mot en kyrkoherde i stiftet?
– Det brukar inte vara ett enda. Men i fjol hade vi ett fall som rörde en annan kyrkoherde. (ao)