DELA

Dialogen om Nyhamn är hemlig

Dialogen mellan Åland och Bryssel fortsätter om EUs krav att Nyhamnsarkipelagen klassas som särskilt skyddsvärt område. Men vad som sägs får allmänheten inte veta.
– Det är ett önskemål från riket att uppgifterna inte skall ges ut och eftersom det är rikets lag som gäller så har vi gått med på det den här gången, säger EU-minister Britt Lundberg (c).
Ärendet var uppe till behandling i landskapsregeringen på tisdagen och man har skickat ett brev i ärendet, men innehållet är alltså hemligstämplat.
Britt Lundberg säger att det handlar om en fortsättning på de diskussioner hon förde i Bryssel för ett par veckor sedan.
EU vill skydda den sällsynta alförrädaren, som enligt vissa uppgifter övervintrar i Nyhamnsarkipelagen. Därför vill man att området klassas som särskilt skyddsvärt. (ht)