DELA

DGH-vården dyr för Geta kommun

GETA. Kommunens behov av vård vid De gamlas hem i Jomala har ökat. Kommunstyrelsen beslöt i tisdags att anhålla av fullmäktige om 100 000 euro i tilläggsmedel för vården.

Kommunstyrelsen föreslår också att fullmäktige skall efterskänka ett lån på 13 000 euro som Geta ungdomsförening tagit men inte klarar av att betala. Föreningen har förlorat hyrestagare och med det en stor del av sina inkomster.

På mötet i tisdags beslöt man också att utse Gunnel Nordlund-White till Getas representant i den grupp som skall titta närmare på ett fördjupat socialt samarbete mellan de norråländska kommunerna. (tt-s)