DELA

Detaljplan för Pafs utbyggnad godkänd

JOMALA. Den detaljplaneändring som Ålands penningautomatförening, Paf, har ansökt om till kommunen för sin 2 500 stora utbyggnad av kontoret i Dalkarby, antogs i tisdags av kommunstyrelsen.
Detaljplaneändringen gäller dels fastigheten Dalern, där det befintliga kontoret redan ligger, och dels ett 1,18 hektar stort obrutet område söder om Dalern som Paf förvärvat.
På den nu obebyggda marken vill Paf anlägga en parkering för de som besöker kontoret med bil. Företaget vill också byta ut fasaden på vissa delar av byggnaden. I dag består fasaden av trä och puts, men Paf vill att det delvis byts ut mot glas och solceller för att på så vis minska driftskostnaderna och miljöpåverkan.
Nästa steg i processen blir att ansöka om bygglov. (mw)