DELA

Detaljplan för Haraldsbymark

Den 2 april håller kommunstyrelsen i Saltvik det utlovade samrådsmötet för allmänheten och för de cirka 30 markägarna kring Västerviksvägen i Haraldsby om den pågående planeringsprocessen.
Förslaget till detaljplan är klart och kommunen har valt att inte offentliggöra det före mötet.
– Ingen motivering har getts till det beslutet, säger byggnadsinspektör Erika Gottberg.
Detaljplanen omfattar hela området från korsningen med Haraldsbyvägen och ända ner till simstranden. Samrådsmötet hålls i kommunkansliet i Nääs.
Orsaken till att detaljplaneringen fördröjts är att besvär har lämnats in i olika omgångar mot beviljade bygglov. (ao)