DELA

Det var rätt att avslå filialapotek

Det var korrekt av tillsynsmyndigheten Fimea att inte bevilja apotekare Johan Ek tillstånd för ett filialapotek i Maxinge.
Det har Ålands förvaltningsdomstol kommit fram till efter att ha prövat Eks besvär.
Läkemedelslagen stadgar att det i första hand är självständiga apotek som ska trygga tillgången på mediciner och att tillstånd för filialapotek ges bara där ett självständigt apotek inte har förutsättningar att verka.
Domstolen delar Fimeas bedömning om att förutsättningarna för ett filialapotek inte uppfylls och att andra apotek finns tillräckligt nära. Men om till exempel Jomala kommun bedömer att tillgången på läkemedel är dålig så kan kommunen föreslå för Fimea att apoteksnätet ändras. (ao)