DELA

Det blir inget nytt dagis i Hammarland

HAMMARLAND. Kommunfullmäktige i Hammarland har godkänt kommunstyrelsens förslag att varken bygga ett nytt dagis i kommunen eller bygga till de befintliga daghemmen. Nya Åland har tidigare berättat att Hammarland fört närvarostatistik i daghemmen Klaralund och Björkdungen i november i fjol, och den har visat att man har tillräckligt med dagisplatser i kommunen i dag.
Kommunfullmäktige beslöt även, i enlighet med styrelsens förslag, att ge socialnämnden i uppdrag att senast den sista maj i år bereda ett förslag för hur nyttjandegraden av kommunens barndagvård kan förbättras. Förslaget ska innehålla en effektivare hantering av halvtidsplatser och även effektivare användning av personalresurserna. (ml)