DELA

Dessa ingår i valnämnden i Eckerö

Enligt vallagen för Åland ska kommunfullmäktige inom januari månad under valåret tillsätta en kommunal centralvalnämnd för kommunalvalet bestående av en ordförande, en vice ordförande och tre andra ledamöter. Valnämnden för Eckerö kommun består av Carl-Gunnar Bergman, ordförande, Nina Andersson, vice ordförande och ledamöterna Margareth Häggblom, Herbert Karlsson, Britt Berthén-Eklund. (hh)