DELA

Dennis J vill ha hamnmark för äventyrsgolf

MARIEHAMN. Företagaren Dennis Jansson vill via bolaget Mariepark Ab ta över magasinsbyggnaden intill Ångbåtsbryggans äventyrsgolf.
Dennis Jansson vill utvidga verksamheten vid golfbanan .Om staden säger ja till hans anhållan vill han riva magasinet och ersätta det med en byggnad som är anpassad till området. Om det inte är möjligt vill han få tillgång till delar av magasinet, som i dag används av stadens parkavdelning. De lagerutrymmen som finns i golfhuset räcker inte till för Janssons behov.
En ändring av stadsplanen krävs om en del av hamnen skall användas för äventyrsgolfbanan.
Delar av området är i dag uthyrt till Teboil för bränslelagring. Teboil investerade i nya tankar 2005 och beviljades då en uppsägningsfri tid på fem år, till slutet av 2010. Att flytta tankarna skulle kosta cirka 80.000 euro.
Inför onsdagens stadsstyrelsemöte föreslår stadsdirektören att styrelsen säger ja till att utöka Dennis Janssons arrendeområde och att överlåta magasinet för rivning på Janssons bekostnad. Men det förutsätter en stadsplaneändring, och att man hittar en annan plats för Teboils bränsletankar och markavdelningens förråd. I det här skedet vore det inte aktuellt att kräva att Teboil flyttar tankarna på egen bekostnad.
Dennis Jansson anhåller också om en kajplats. Det ärendet överförs till hamnförvaltningen. (pd)