DELA

Dennis Björk leder nya polisstyrelsen

Landskapsregeringen har tillsatt en ny styrelse för polisen. Ordförande är Dennis Björk (C), med ersättaren Carina Eriksson (C).

Vice ordförande är Nina Lindfors (MSÅ), med ersättare Mattias Hendersson (MSÅ).

Övriga ordinarie ledamöter är (med sin personliga ersättare i parentesen): Carola Wikström-Nordberg, Ob (Dan Nylund, Ob), Jessy Eckerman, S (Ingemar Johansson, S) och Robert Söderdahl, Lib (Linda Nordmyr, Lib). Representanten från tredje sektorn är Olof Collin från Röda korset (Lotta Angergård, Rädda barnen).

Landskapsregeringens jurist med ansvar för polisiära frågor finns med som sakkunskap på styrelsemötena. Polismästaren är föredragande i styrelsen. (eh)