DELA

Demensutredning får 30 000 euro

Staden har tillsatt en kommitté som ska kartlägga demenssjukvården och ta fram en åtgärdsplan för insatser i hemtjänst, närståendestöd och boendeform. Kommittén leds av Harriet Lindeman.

Nu har kommittén anhållit om 30 000 euro för en extern sekreterare samt studieresor. Enligt kommittén är det nödvändigt med en extern sekreterare eftersom staden inte har någon sekreterare med den specifika kompetensen som behövs. Arbetstiden uppskattas till 250 timmar och beräknas kosta 15 000 euro.

Stadsstyrelsen godkände anhållan på sitt senaste möte. (eh)