DELA

Demenssjukdomar ska kartläggas

En kartläggning av demensjukdomarnas utbredning och utveckling i Mariehamn behöver göras.

Det slår stadsstyrelsen fast och föreslår att en kommitté tillsätts med uppdraget att göra kartläggningen och den förutsedda utvecklingen i minst ett tioårsperspektiv i samråd med till exempel närståendevårdarna, Demensföreningen, ÅHS, äldrerådet och förvaltningen.

Vidare ska kommittén bereda en åtgärdsplan inkluderande ekonomiska insatser inom hemtjänsten, närståendestödet och boendereformerna. (hh)