DELA

Delgeneralplanen återremitteras – igen

Stadsstyrelsen tog under torsdagseftermiddagen återigen upp förslaget till delgeneralplan för Mariehamns centrum för behandling. Ärendet har tidigare återremitterats för att inbegära utlåtande över förslag till beslut gällande skydd av byggnader inom planområdet.

Sara Kemetter (S) och Tony Wikström (S) röstade för fortsatt saklig behandling medan Anna Holmström (C), Annelie Karlberg (MSÅ), Tage Silander (MSÅ), Julia Birney (Lib) och Jonny Andersen (Lib) röstade för en återremittering av ärendet. Orsaken till att förslaget återremitterades på nytt är att man vill säkerställa förslagets laglighet, menar Julia Birney.

– Jag kände att vi behöver mer information för att kunna fatta ett väl underbyggt beslut, säger hon.

När det gäller torgtaket beslöt stadsstyrelsen, enligt kanslichefens förslag, att stadsfullmäktiges beslut om ett anslag på 150 000 euro kan verkställas. (ck)