DELA

Debatt i kväll om handikappfrågor

I kväll hålls en valdebatt som arrangeras av handikapporganisationerna på Åland. Som inför tidigare val, arrangerar Ålands handikappförbund och Handikapprådet i landskapet Åland också denna gång en valdebatt med anledning av kommande lagtings- och kommunalval.
En kandidat per parti deltar i debatten. Frågorna som debatteras berör många olika funktionshinder. En del av frågorna delges kandidaterna på förhand, andra ställs först under debatten.
Frågor som är högaktuella är bland annat utbildningssituationen för studeranden med särskilda behov och möjligheterna till arbete för funktionshindrade.
– Våra 16 olika kommuners syn på funktionshindrades rättigheter kan även föranleda debatt, skriver arrangörerna i sitt pressmeddelande.
Moderator för valdebatten är chefredaktör Niklas Lampi och allmänheten hälsas välkomna att ta del av debatten samt ställa frågor. Debatten hålls på Hotell- och restaurangskolan med start klockan 19.00. (ns)