DELA

De utreder framtiden för St Mårtens-gårdens daghem

Mariehamns församling bjuder ut St Mårtensgården till försäljning, som Nya Åland tidigare har berättat.

Lokalen används i dag huvudsakligen för daghemsverksamhet med 17 barnomsorgsplatser. För att förbereda sig på en eventuell försäljning ska en plan för daghemmet utarbetas. Nu har kyrko-rådet i Mariehamn utsett en arbetsgrupp som ska utreda förutsättningarna för daghemmets framtid ifall St Mårtensgården säljs. I arbetsgruppen ingår kyrkoherde Mari Puska, Maria Stenberg-Haug och Niclas Wikstrand. (ikj)