DELA

De styr över högskolan

Landskapsregeringen har utsett Anders Ekström, Bernt Bergman, Carita Weiss och Camilla Wikström-Grotell till medlemmar i styrelsen för Högskolan på Åland för mandatperioden 2019 – 31.12.2022, eller tills en ny styrelse utsetts.

Personalens representant är Florian Haug och de studerande representant Anna-Maria Sundelin.

Styrelsemedlemmar med mandat till 31.12.2020 är Emma Dahlén, ordförande, Anders Ingves, viceordförande, Bo-Gustav Donning och Jeanette Heidenberg. (ms)