DELA

De ska utveckla sjöfartscentret

Landskapsregeringen har utsett ny styrelse för Ålands sjösäkerhetscentrum. Styrelsens uppdrag är bland annat att utveckla verksamheten enligt landskapsregeringens rapport ”Riktlinjer för Ålands sjösäkerhetscentrums verksamhet”.
Till ordförande valdes Stig Mattsson (sjöfartsnäringen) och som ersättare sitter Jorma Lehtinen. Ordinarie medlemmar är vice ordförande Jerry Bergman (sjöfartsnäringen), Leif Ahlqvist (brand- och räddningsväsendet), Gun Lindman (sjukvårdsutbildningen) och Agneta Eriksson-Granskog (utbildningsfrågor).
Suppleanter är Kjell Gestranius, Johan Mansnerus, Veronica Thörnroos och Carola Maxenius-Mickelsson.
Mandatperioden sträcker sig från den 1 oktober 2008 till 31 december 2011. (ak)