DELA

De ska utreda läkarlöner vid ÅHS

Landskapsregeringen har tillsatt en arbetsgrupp som ska se över avlöningsbestämmelserna för läkare vid ÅHS. Arbetsgruppen har tid på sig fram till den 31 december 2011.
I arbetsgruppen sitter från arbetsgivarens, det vill säga landskapets sida vikarierande avtalschef Tiina Robertsson som också fungerar som ordförande, ÅHS förvaltningschef Peter Rask, vikarierande chefläkare Dick Sjögren och ÅHS vikarierande personalchef Maria Hagman.
Arbetstagarna representeras av Kerstin Haldin, Christian Bergman och Björn-Olof Ehrnström från Akava-Åland r.f samt Jörgen Erlund, Jeanette Gripenberg, Erica Norell-Eriksson och Pirjo Åkerblom från Tehys fackavdelning på Åland r.f.(ns)