DELA

De ska syna tobakslagen

Landskapsregeringen har tillsatt en arbetsgrupp som ska bereda en uppdatering av tobakslagen.

I gruppen sitter lagberedare Olle Ekström, näringsavdelningens chef Linnéa Johansson, jurist Lilli Paaso, hälsovårdsinspektör Ulla-Liisa Latvala samt vikarierande landskapsläkare Fredrik Almqvist.

Arbetsgruppen har rätt att anlita och höra andra sakkunniga och experter samt göra studiebesök.