DELA

De ska styra pensionsfond

Landskapsregeringen har utsett styrelse för landskapet Ålands pensionsfond för mandatperioden 2020–2023, sedan TCÅ, Akava, Tehy och FOA-Å lämnmat sina förslag.

I stuyrelsen sitter:

Minister Torbjörn Eliasson (ersättare minister Fredrik Karlström).

Ola Sundberg (Thomas Fredriksen).

Hanna Vetriö (Evelyn Joelsson-Påvals).

Tuula-Riitta Nyström (Jan Salmén).

Anne-Git Elling (Johnny Lindström).

Gudrun Gudmundsen (Erkki Santamala).

Mikael Johansson (Sara Alopaeus).

Torbjörn Eliasson utsågs till ordförande och Ola Sundberg till viceordförande. (ms)