DELA

De ska styra debatten

Landskapsregeringen har tillsatt en styrgrupp för Alandica debatt 2019:

Vivan Nikula, ordförande, Gunnar Westerholm, sekreterare, Nina Fellman, Mikael Larsson och Jacob Mangvana-Haagendal.

Styrgruppens uppdrag är att formulera syfte, mål och innehåll i AlandicaDebatt, medverka i prioritering av resurser, utgöra kontinuerligt strategiskt stöd för projektledningen samt följa upp och utvärdera. (ms)