DELA

De ska se över jordförvärvslagen

Landskapet tillsätter en arbetsgrupp som ska ta fram ett förslag till modernisering av näringsrätts- och jordförvärvslagstiftningen.

– Arbetsgruppen ska åtminstone föreslå vilka sanktionsmöjligheter som kunde intas i näringsrättslagen, hur kravet på styrelsesammansättning samt de övriga kraven för erhållande av permanent respektive tillfällig näringsrätt kunde utformas, står i beslutet fattat av kansliminister Harry Jansson (C).

Gruppen består av Harry Jansson (ordförande), Michaela Slotte, Sören Silverström, Sophie Mecklin, Pamela Baarman och Ellinore Lindberg (sekreterare).

Arbetsgruppen ska lämna sitt betänkande senast den 28 februari 2021. (jo)