DELA

De ska revidera ÅMHM-lagen

Landskapregeringen har tillsatt en arbetsgrupp för revidering av landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM-

Arbetsgruppen består av minister Carina Aaltonen (ordförande), tf avdelningschef Bengt Michelsson, tf myndighetschef Stig Abrahamsson (sekreterare), vikarierande byråchef Inkeri Ahonen och tillfälliga utredare Anna Nilsson.