DELA

De ska förnya offentlighetslagen

Landskapsregeringen har tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att föreslå förändringar i landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet. I arbetsgruppen sitter förvaltningschef Arne Selander, byråchef Susanne Strand, lagberedare Caroline Karlsson, registrator Sonja Simolin och projektledare Jan Tuominen.
När arbetsgruppen gör upp sitt förslag ska de bland annat ta i beaktande att överväga nya krav på förvaltningen avseende öppenhet och allmän serviceskyldighet och överväga förändringar i tidpunkten för när en handling blir offentlig.
Resultatet ska presenteras i form av ett förslag till en lagframställning senast den 31 december 2010. En mellanrapport i form av en lagstiftningspromemoria ska lämnas den 1 september 2010. (ns)