DELA

De ska föreslå Föglös kommunfrågor

Kommunstyrelsen på Föglö har tillsatt en arbetsgrupp som ska ge förslag på 3–4 frågor om kommunreformen, som ska ställas i en invånarenkät i samband med lagtings- och kommunalvalen i höst.

Till arbetsgruppen utsågs Stig Fellman, ordförande, Gun-Britt Gullbrandsson, Maria Boström, Kim Tähtinen och Sofia Sommarlund.

Föglö fullmäktige har tidigare, på landskapsregeringens begäran, yttrat sig om utredningen om kommunsammanslagningar.

Enligt styrelsens förslag förde fullmäktige fram att rapporten ”visar på omöjligheten att sammanslå alla skärgårdskommuner till en kommun.” (ms)