DELA

De råder över hållbarhet

Landskapsregeringen har utsett medlemmar för nästa år i utveckling- och hållbarhetsrådet. Rådet ska stöda arbetet inom ramen för bärkraft.ax vars syfte är att främja en långsiktig hållbar utveckling på Åland.

Rådet ska också följa upp det ålänska samhällets arbete i att främja ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Rådet ska hålla två ordinarie möten under 2018.

I utvecklings- och hållbarhetsrådet sitter: lantråd Katrin Sjögren (ordförande), vicelantråd Camilla Gunell (viceordförande), förvaltnings- och utvecklingschef Dan E Eriksson, Eriksson Capitals vice vd Rebecka Eriksson, jordbrukare Birgitta Eriksson Paulson, rättsvetare Petra Granholm, Viking Lines vd Jan Hanses, stadsdirektör Barbara Heinonen, Emmaus verksamhetsledare Robert Jansson, barnkonventionsansvarig Danielle Lindholm, Högkolans rektor Jonas Jonas Waller och Ålandsbankens vd Peter Wiklöf. (jo)