DELA

De plogar våra vägar fram till 2018

Landskapregeringen har beslutat att följande anbud antas för vägunderhållet 1 november 2014–31 oktober 2017.
N. Häggbloms Åkeri, plognings- och sandningsdistrikt nr 1 (Eckerö och delar av Hammarland.)
Robert Hamnström, plognings- och sandningsdistrikt nr 3 (Västra Jomala).
Åkeri Johan Jansson, plognings- och sandningsdistrikt nr 8 (Centrala Finström).
Åkeri Joakim Carlsson, plognings- och sandningsdistrikt nr 9 (Geta och lite Finström).
Sunds Buss & Lastbilstransporter plognings- och sandningsdistrikt nr 11 (Sund och lite Saltvik).
F.ma Dick Holmberg, plognings- och sandningsdistrikt nr 12 (Vårdö).
Sju distrikt var utbjudna, men anbud kom endast in på sex distrikt. Därför beslöt landskapsregeringen att man direktupphandlar vägunderhållet för det sjunde distriktet, som är östra Jomala.
I de andra fallen hade endast ett anbud per distrikt kommit in. (ns)