DELA

De planerar för museiombyggnad

Nu är det klart vilka företag som gav de förmånligast anbuden på konsultuppdragen för ombyggnaden av Ålands museum.
I går tog kansliminister Gun-Mari Lindholm (Ob) beslut om att inleda kontraktsförhandlingar med Atom arkitekter (byggnadsplanering), Turing Ab (VVS-planering) och Mariehamns elkonsult Ab (elplanering). (ak)