DELA

De övervakar färjbygget

Övervakare har utsetts för den nya skärgårdsfärjan, som byggs av varvet BLRT i Klaipeda/Tallinn.
Bygget övervakas på plats av sjökapten Christer Fellman och övermaskinmästare Paul Hellgren. De har båda rätt att efteråt återgå till sina tidigare jobb.