DELA

De lär sig rädda livet på kunden

Ålands näringsliv arrangerar en kurs i livräddande första hjälp som riktar sig till butiks-, restaurang-, och övrig servicepersonal som har kontakt med kunder.
– Kursens målsättning är att deltagaren kan inleda livräddande första hjälpen vid ”hjälpsituationer””. Kursen hålls enligt Finlands Röda Kors direktiv och berättigar till nationella intyg, giltiga i 3 år, sägs i Ålands näringslivs information, som fortsätter:
Under kursen tränas situationer vid medvetslöshet, Basal hjärt- och lungräddning (demonstration av hjärtstartare), främmande föremål i luftvägarna, störningar i blod-cirkulationen (chock) och att stilla blödningen vid olika sår. Även de vanligaste sjukdomsanfallen och brännskador beaktas.
Föreläsare är Fia Nordberg från Fias livsviktiga.
Det påpekas att enligt arbetarskyddslagen är arbetsgivaren skyldig att se till att första hjälpen är ordnad på arbetsplatsen.
Det blir två tillfällen med samma kurs, den 17 september och 9 oktober. (ms)