DELA

De jobbar med ny nordisk mat

Landskapsregeringer har tillsatt en ny referensgrupp för Ny nordisk mat på Åland, ett program inom Nordiska ministerrådet. Syftet är bland annat att inspirera alla att i första hand använda åländska och i andra hand nordiska råvaror efter säsong.

I referensgruppen sitter följande medlemmar:

Harriet Strandvik, ordförande, mathantverksutbildning.

Lena Brenner, vice ordförande, Ålands landsbygdscentrum.

Karin Limnell, högskoleutbildning Ålands högskola.

Viking Sjögren, gymnasieutbildning Ålands gymnasium.

Harry Söderberg, trädgårdsodlare.

Johannes Snellman, livsmedelsförädlare ÅCA.

Jacob Mangwana Haagendal, kultur NIPÅ.

Jenny Björklund, matturism Smakbyn.

Johanna Dahlgren, restaurang Pub Stallhagen.

Viktor Eriksson, restaurang Silverskär.

Ann-Louise Djupsund, restaurang Arkipelag.

Andreas Karlsson, grossist Dinera.

Rosita Broström, vattenbruk Ålands fiskodlarförening.

Elina Lindroos, ÅPF-ungdom.

Jon Eriksson, lantbrukare ÅPF-ungdom.

Maria Jansson, offentliga kök Ängsbacken daghem.

Tiina Björklund, matturism Visit Åland.

Joel Lindholm, grossist Chipsters.

Flera av dessa är med sedan tidigare.

Till uppdragen hör en ”kartläggning av producenter och förädlare för att öka närvaro av åländska produkter inom restaurang och övriga kök”. (ms)