DELA

De föreslås till skattegränsgrupp

Landskapsregeringen har gett förslag på representanter i den gemensamma arbetsgrupp som man tidigare tagit initiativ till för att lösa skattegränsproblemen.

Från Ålands landskapsregering har förvaltningschefen John Eriksson, skattejuristen Thomas Löfwenhierta och specialsakkunnig Robert Lindfors föreslagits som gruppmedlemmar. I gruppen ska också tjänstemän från Tullen, Finansministeriet och Skattemyndigheten ingå.

Finansminister Roger Höglund (C) hoppas att gruppen tillsätts formellt så snart som möjligt, så att dess arbete kan inledas inom kort. (ck)