DELA

De fick självstyrelsens minnesmedalj

Minnesmedaljen tilldelas personer som varit i landskapets tjänst i minst 20 år som erkänsla för deras framgångsrika verksamhet.
Isabelle Andersson, avdelningssekreterare.

Johan Budd, fondansvarig.

Tuija Danielsson, sjukskötare.

Dan Eriksson, medicintekniker.

Nina Fagerholm, fysioterapeut.

Marika Flink, läkarsekreterare.

Maria Ginman, sjukskötare.

Jonas Gripenberg, lektor.

Michael Gunell, lektor.

Kristoffer Heinonen, fordonslärare.

Ing-Marie Holmberg, sjukskötare.

Anne-Maria Jansson, primärskötare.

Diana Jansson, sjukhusbiträde.

Mikael Johansson, studieregisteradministratör.

Synnöve Jordas, specialsakkunnig.

Robert Lindblom, budgetplanerare.

Charlotte Lindholm, hälsovårdare.

Marianne Lindholm, byråsekreterare.

Gladys Lindqvist, närvårdare.

Olof Lindqvist, kommissarie.

Lisbeth Mattsson, avdelningssekreterare.

Vivan Nikula, avdelningschef.

Jörgen Nordlund, maskinförare.

Erica Norell-Eriksson, sjukskötare.

Niklas Rehn, driftsförman.

Carina Renlund, lärare.

Ove Roos, sjukskötare.

Ulrica Sandberg, läkarsekreterare.

Carola Sandström, maskinskrivare.

Erica Sjöström, miljöskyddsinspektör.

Pia Småros-Berndtsson, sjukskötare.

Marika Sundqvist-Karlsson, informationskoordinator.

Pernilla Söderlund, barnmorska/hälsovårdare.

Mari Westerberg, sjukskötare.

Gunnar Westerholm, kommunikationssamordnare.

Tora Woivalin, överläkare.

Susann Österlund, sjukhusbiträde.