DELA

De fick EU-stöd för fiskenäringen

Fiskefartyget Linda-Mari Kb får stöd i enlighet med åtgärdsprogrammet för fiskerinäringen. Stödet är på 30 procent av de godtagbara kostnaderna för anskaffning och installation av vacuumtoalett. Stödet får dock vara högst 3.180 euro och EU:s andel av stödet är 1.590 euro. Fartyget fick avslag på bidragsansökan för maskinrumseldsläckningsutrustning och djupgångsmärkning.
Tom Mattsson får stöd för 40 procent, dock högst 1.902 euro, för anskaffning av navigationsutrustning till fiskebåten Corinne. EU:s andel är 951 euro. Mattsson fick också stöd på 40 procent för anskaffning av kylbil, dock högst till 1.640 euro. EU:s andel av stödet är 820 euro. (ns)