DELA

De får självstyrelsens minnesmedalj

Ålands landskapsregering beslöt tilldela badare Monika Andersson, synterapeut Kerstin Forssberg, överläkare Lennart Lönnqvist och sysselsättningsterapeut Gun-Britt Strand vid Ålands hälso- och sjukvård Ålands självstyrelses minnesmedalj 1972 för att ha tjänstgjort klanderfritt i över 20 år. Även byråchef Gösta Helander vid landskapets utbildnings- och kulturavdelning tilldelas minnesmedaljen med samma motivering. (ns)