DELA

De får jordförvärvstillstånd

Landskapsregeringen beviljade på tisdagen flera jordförvärvstillstånd:
Svenske medborgaren Karl-Johan Samuelsson får äga ett 3.900 kvadratmeter stort obrutet område i Björkö by på Kumlinge. Fastigheten gränsar inte till strand. Tillståndet gäller under förutsättning att området används av sökande för fast bosättning. Samuelsson har haft Åland som hemort sedan januari 2006.
Finska medborgarna Pirjo och Markku Lehtinen har beviljats jordförvärvstillstånd för Sjögårds lägenhet i Kumlinge by. Förutsättningen är att fastigheten används för fast bosättning. Sökandena har bott på Åland sedan mars 2007.
Filippinska medborgaren Analie Jokela får ja på sin ansökan om att tillsammans med sin make äga ett outbrutet område i Smedsböle by, Sund. På det 8.000 kvadratmeter stora området finns bostadshus och ekonomiebyggnader. Analie Jokela är bosatt i landskapet sedan augusti 2004.
Bostads Ab Brandmannen får arrendera ett markområde på 840 kvadratmeter i Jomala Ingby. Arrendetiden är på 50 år räknat från den 1 januari 2009. Området ska användas för bostadsändamål, enligt avtalet.
Bostads Ab Oceanen har fått tillstånd att arrendera ett 860 kvadratmeter stort område i Jomala Ingby. Också här är arrendetiden 50 år. Området ska användas för bostadsändamål.

ANNIKA KULLMAN