DELA

De får årets Getastipendium

Emelie Danielsson, Ulf Nyback, Jens Eriksson och Jenny Stara blir årets mottagare av Getastipendiet. Det beslutade Getas kommunstyrelse vid senaste sammanträdet.
Getastipendiet på totalt 600 euro delas årligen ut till studerande från Geta som med framgång har bedrivit högskole-, universitets- eller yrkesstudier under minst två terminer.
I år gick 300 euro till Emelie Danielsson för avlagd examen med goda betyg och Ulf Nyback, Jens Eriksson och Jenny Stara erhöll 100 euro vardera. (mis)