DELA

De biträder AMS under två år

Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten AMS har fått en rådgivande delegation för perioden 1 januari 2011 till 31 december 2012. Delegationens uppgift är att biträda AMS och fungera som ett informations- och kontaktorgan mellan arbetsgivare, arbetstagare, studerande, AMS och landskapsregeringen.
Delegationens medlemmar är: Linnéa Johansson, landskapets näringsavdelningen (ordförande), Rainer Juslin, utbildnings- och kulturavdelningen (viceordförande), Åsa Eriksson, Ålands kommunförbund( ersättare Sigurd Lindvall) Ewa Danielsson, Ålands näringsliv (ersättare Johan Lindholm), Eva Carlson, Tehys fackavdelning på Åland, Ulf Gustavsson, FFC på Åland, Thomas Erickson, FOA-Å (ersättare Inger Flöjt), Samu Mäkelä, Akava-Åland, Iris Åkerberg, TCÅ (ersättare Mikael Johansson), Tommy Aspbäck, ÅTFC (ersättare Ray Holmlund).
Dessutom har studerandekåren vid Högskolan på Åland möjlighet att nominera två medlemmar till utöver de ovannämnda. (ns)