DELA

De betalar själva för Skärgårdssamarbete

Både Kumlinge och Brändö går med i Nordiska ministerrådets Skärgårdssamarbetet och betalar för det själva. Landskapsregeringen avbröt samarbetet med Skärgårdssamarbetet. Kansliminister Roger Eriksson (Lib) förklarade då för lagtinget att man istället satsat på samarbete på regeringsnivå.
– Det här är det enda gemensamma nordiska skärgårdssamarbetet man har, säger Brändös kommundirektör John Wrede.
För Brändö blir kostnaden för år 2011 800 euro, för Kumlinge 640 euro.
– Avgiften baserar sig på invånarantalet, säger Kumlinges kommundirektör Jim Eriksson. (ns)