DELA

De bestämmer om lagtingsarvoden

Lagtinget har tillsatt en kommission som ska fatta beslut om lagtingsledamöternas arvoden.

Medlemmar är Tove Erikslund, administrativ chef på Ålandsbanken, Anne-Helena Sjöblom, organisationssekreterare på FOA Åland, och Lasse Karlsson, personaldirektör på Eckerökoncernen. (pd)