DELA

Datainspektionen på nordiskt möte

I början av veckan möttes de nordiska datainspektionerna för en konferens i Stockholm. Där deltog också Ålands datainspektion, representerad av sin chef Joakim Söderberg. Konferensen behandlade frågor kring hanteringen av personuppgifter.

Tidigare i år rekommenderade Ålands datainspektion alla Ålands kommuner att utse dataskyddsombud, i enlighet med en beslutad granskning från föregående års konferens.

– I och med att Dataskyddsförordningen är ett harmoniseringsprojekt direkt från EU är denna typ av möten nödvändiga för att sätta den egna myndigheten i ett större perspektiv, och genom att Åland närvarar kan vi genom det nordiska samarbetet direkt påverka de frågor som kommer att behandlas på EU-nivån, skriver Söderberg i ett pressmeddelande.

Konferensen mynnade ut i ett gemensamt ställningstagande på engelska, betitlat Stockholmsdeklarationen. (mh)