DELA

Dånövägen ska ytbeläggas

GETA. Kommunen ska på egen bekostnad låta ytbelägga en del av Dånövägen väster om bron på Dånösidan. Det beslöt kommunstyrelsen vid sitt senaste möte. Projektet utförs före årsskiftet.
Åtgärden skulle ha utförts redan till midsommar men landskapsregeringen gav, enligt kommunstyrelsen, i ett sent skede besked om att landskapet inte skulle bevilja något ekonomiskt stöd varpå den vidtalade entreprenören avbokades.
Ärendet förs till kommunfullmäktige för kännedom. (ak)